Twaalf letterkundigen in beeld

Als geschenk in de Boekenweek

De Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels biedt ons ter gelegenheid van de a.s. Boekenweek de beeltenissen van een twaalftal Nederlandsche letterkundigen aan, in een mapje verpakt. Het zijn: Diet Kramer, Antoon Coolen, G. van Nes-Uilkens, A.Viruly, Anthonie Donker (dr. N.A. Donkersloot), Eva Raedt-de Canter (A.E.J. de Mooy), C.J. Kelk, A. den Doolaard (C. Spoelstra jr.), Johan Fabricius, Leo Ott, M.H. Székely-Lulofs, Fré Dommisse.

Zeven heeren dus tegen vijf dames. Is dit niet onbillijk ten opzichte van de litteraire verhoudingen hier te lande?

Slechts 4 letterkundigen zijn gebrild (3 moderne brillen, 1 fokje). Bijzondere kenteekenen: Antoon Coolen - artistieke das, A. Viruly - uniformstrepen op de mouwen, Fré Dommisse - ritssluiting jumper, A. den Doolaard - zonnige glimlach, Leo Ott, geene.

Johan Fabricius poseert voor onzen fotograaf op ski's in de eeuwige sneeuw, waar hij even op adem komt tusschen zijn laten voorjaars- en zijn vroegen herfstroman. C.J. Kelk lijkt na het verschijnen van zijn portret in Erts 1926 wonderbaarlijk afgevallen, Eva Raedt-de Canter staart naar een ver doel (Huwelijk? Bohème? Internaat? Geboorte?). Anthonie Donker leunt in de clubfauteuil van zijn gevoelens, terwijl zijn oogen ons groot aanstaren: is het verwijt, is het sympathie, of is het slechts de lens van het toestel?

Alles bij elkaar een geschenk van groote psychologische en documentaire waarde, in fraaien koperdiepdruk uitgevoerd.

M.t.B.