Lida Vergouw, Alarm (C.A.J. van Dishoeck. Bussum 1934).

De verhouding tusschen een zwakken, maar gepatenteerden puber en een mama, die nog jong en actief genoeg is om te hertrouwen met een zakenman, is het thema van dit alleszins cliché-achtige damesboek. Alle gemeenplaatsen, van de thee tot het Meisje (met een Hoofdletter) komen er braaf in voor; dat moeder en zoon elkaar na veel strubbelingen weer vinden, nadat de zoon een geweldig artistiek jong mensch is gebleken, spreekt ook haast vanzelf. Natuurlijk zijn de narigheden niet van de lucht, en die narigheden zullen menig gemoed ernstig bezig houden. Waarmee ik wil zeggen, dat deze roman vol malle pretenties, spoedig in geen leesbibliotheek zal ontbreken. Als klassieke, schoon ongewilde parodie op het werkelijke leven, kan men zulk een Alarm trouwens ook best genieten.

M.t.B.