De ‘blubo’-litteratuur

Dit artikel verscheen als De ‘Blubo’-literatuur in De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940, pagina 135. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.