Willem Kloos verheerlijkt

Een monographie zonder gevoel voor verhoudingen
Vriendschap, die idealiseert

Dr. K.H. de Raaf, Willem Kloos. De Mensch, de Dichter, de Criticus (Schuyt, Velsen, 1934).

Dit artikel verscheen als Willem Kloos verheerlijkt in Verzameld Werk, deel 5, pagina 311.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.