De spelling Marchant

Nadere toelichting van prof. Huizinga
Spelling en levensbeschouwing

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.