Guido Gezelle in nieuw gewaad

Een modeluitgave op dundruk papier

Guido Gezelle's Dichtwerken. Uitgave in 2 dln. (L.J. Veen's Uitg. Mij., Amsterdam z.j.)

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.