De romans van Dr. Ritter

P.H. Ritter jr., Het Welkom Schandaal (P.N. v. Kampen & Zn, A'dam, z.j.).
P.H. Ritter jr., Woeker (D.A. Daamen's Uitg.-Mij., 's-Gravenhage, z.j.).

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.