Onderschatting en overschatting

Een slotbeschouwing, een interpretatie.
Welke conclusies mag men uit deze enquête trekken?

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.