Rectificaties 13 en 14 april

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]