Panorama van het boek: Wijhe-Smeding

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]