Van Goede Getuigen Voorzien

Een geestige film met Herbert Marshall en Jean Arthur. - Supervisie Frank Capra.
Cinema Odeon

Het thema der persoonsverwisseling is voor de film veel vruchtbaarder gebleken dan voor den roman. Waarschijnlijk, omdat het element travesti, een oeroude drift in bijna iederen mensch, op de film veel meer tot zijn recht komt dan in een kunst, die het van letters moet hebben; het visueele is hier stellig de groote attractie. Dat de toeschouwer weet, dat een butler in werkelijkheid een aanzienlijk persoon is, terwijl de menschen uit diens omgeving uit de film het niet weten, geeft hem een gevoel van ingewijde te zijn, maar dan in het geheim. Een soort carnavalsgevoel dus, overgebracht naar de regionen van het alledaagsche leven.

Op deze travesti is ook de geestige film wat deze Amerikanen bezitten: 'n gemiddelde, zelfs reeds iets als een technische traditie, ontbreekt nu precies volkomen aan onze filmindustrie met haar goede fotografen en haar meerendeels-abominabele scenario's en even abominabele ‘vertellers!’

Dat Herbert Marshall als geknipt is voor de mannelijke hoofdrol, behoeft nauwelijks betoog voor hen, die dezen fijnen filmacteur apprecieeren sedert ‘Trouble in Paradise’. Met genoegen herkent men eenige personages uit ‘Mr Deeds goes to Town’, waaronder Jean Arthur als Joan Hawthorne; het type van de zakelijke jonge vrouw, maar behalve dat een knappe actrice. Leo Carrillo en Lionel Stander zorgen voor de ‘goede moordenaars’ op den achtergrond.

M.t.B.