David de Jong jr., De Stenen Doolhof

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]