Liluli

De bewerking in boekuitgave

Het door het Amsterdamsch Studentencorps met zooveel succes opgevoerde spel ‘Liluli’ naar Romain Rolland is thans in een smakelijke boekuitgave verschenen bij de Uitg. Mij. Contact te Amsterdam. Het boekje is geïllustreerd met teekeningen van Gerard Hordijk.

Over den inhoud van het stuk heb ik j.l. Zaterdag uitvoerig geschreven. De bewerking is geen letterlijke vertaling, maar een bijzonder Scène uit Liluli, bewerkt naar Roma in Rolland, ter gelegenheid van het 61ste lustrum der Amsterdamsche Universiteit, onder regie van Abraham van der Vies, Zaterdag voor het eerst vertoond door het Amsterdamsch Studententoon eel in Theater Carré.
goed geslaagde en vooral zeer geestige herschepping van Romain Rollands werk. Dat de bewerkers zich ook hier weer discreet achter anonymiteit verbergen, houd ik, in dit geval, voor een wat al te overdreven bescheidenheid. Zoo is b.v. de toegevoegde epiloog, die bij de première helaas slecht tot zijn recht kwam door de inzinking van Jan Klaassen, een zeer goed gevonden oplossing voor den lezer van 1937, en allerminst (zooals in zulke omstandigheden nog al eens voorkomt) een oplossing voor de zaal om het feest niet te verstoren.

Ik kan dus deze Nederlandsche herschepping van ‘Liluli’ ook als leesstuk van harte aanbevelen in de belangstelling van het publiek.

M.t.B.