Den Gulden Winckel

Dirk Coster 50 jaar

Voortaan zal Den Gulden Winckel, naar in dit nummer wordt meegedeeld, op den eersten van de maand verschijnen.

Men leest in deze aflevering een goed opstel van Gerth Schreiner over onze Gouden eeuw in Britsche oogen. Clare Lennart schrijft over de figuur Top Naeff, C.L. Sciarone behandelt het nieuwe boek van Anton van Duinkerken over het Christendom.

Halbo C. Kool tracht Dirk Coster, die 50 jaar wordt, weer wat naar voren te brengen; een goed bedoelde poging, waarvoor hij echter met het begrip ‘humanisme’ vreemde toeren moet doen. En dat het tijdschrift van Dirk Coster nog altijd bestaat, terwijl andere ter ziele zijn gegaan, lijkt mij ook geen bewijs voor de standvastigheid van dit humanisme. Integendeel: ‘De Stem’ heeft met vele winden meegewaaid en is daarom voorloopig onsterfelijk gebleken!

Er wordt van redactiewege eenige commentaar geleverd op de bekroningen der Maatschappij en op de aanwezigheid van den dichter J.J. van Geuns.

M.t.B.