In Memoriam P. Van Renssen

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]