De symboliek van Bosch. In memoriam Albert Verwey

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]