Naschrift bij ‘Multatuli en zijn zoon’

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]