Naschrift bij open brief Julius Pée

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]