Reactie op F.C.Dominicus, Zijn schoolvoorstellingen overbodig?

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]