Yoma Sasburg

Dansavond in den Haagschen Kunstkring

Yoma Sasburg, die gisteravond voor een vol zaaltje haar Haagsch debuut gemaakt heeft, wordt aangekondigd als een leerlinge van Jooss' dansschool. Naar haar stijl te oordeelen klopt dat vrijwel, en ook haar technisch kunnen getuigt van een zeer behoorlijke voorbereiding. Deze jonge danseres heeft ongetwijfeld veel talent, en bovendien fantasie, hetgeen men van de meeste debutanten op dit gebied helaas niet zeggen kan. Er komt ons uit dit dansen iets tegemoet, dat veel hoop geeft voor de toekomst, en dat ook al iets is, meer dan alleen een belofte.

Het lijkt nog niet uit te maken in welke richting Yoma Sasburg zich zal ontwikkelen. Zij heeft in dit programma een gevarieerd overzicht gegeven van wat zij op dit oogenblik vermag, en dat is tamelijk wat. Misschien is de voornaamste fout van haar werk in dit stadium een zekere overladenheid van motieven, teeken van een nog niet geheel beheerschte ‘compositie’; men zou een grootere soberheid, in dansen als ‘Scherzo’ b.v., wel op prijs stellen. Maar bijzonder expressief zijn ‘De Waanzinnige’ en ‘Honger’, die op de grens van het pantomimische en rhetorische liggen, zonder die grens te overschrijden gelukkig; men krijgt hier geen ‘voorstelling’ van waanzin of honger, maar een dansverbeelding, die veel qualiteiten heeft en indruk achterlaat. Minder compleet is de ‘Doodendans’, waarin overigens een onmiskenbaar talent voor de macabere groteske tot uiting komt.

Met een geestige en geraffineerde ‘Humoreske’ heeft mej. Sasburg gisteren afscheid van het publiek genomen. Zij werd hartelijk toegejuicht, en niet ten onrechte, want als zij het zich verder niet te gemakkelijk maakt, zal zij veel kunnen bereiken.

Ans Bouter heeft de danseres met toewijding begeleid en zelf eenige soli ten gehoore gebracht.

M.t.B.