Geen spotten maar berispen. Rectificatie 3 Juli

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]