Rectificatie 3 December

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]