‘Werk’ van november.

Werk van November vertoont veel overeenkomst met den letterkundigen almanak ‘In Aanbouw, waarover ik Zondag schreef; het is een verzameling van meer of minder verdienstelijke bijdragen, in hoofdzaak poëzie, maar zonder veel lijn. Dit is trouwens mijn algemeene bezwaar tegen het tijdschrift, zooals het zich in zijn eerste jaar heeft voorgedaan: het heeft wel eenige goede bijdragen bevat, maar het heeft zich nog niet gemanifesteerd als tijdschrift met een bepaalde richting, d.w.z. levensnoodzakelijkheid.

Deze aflevering brengt gedichten van wijlen Bob Stempels, waarvan er enkele al in boekvorm zijn verschenen. Het proza van Anna Blaman heeft evenals haar poëzie qualiteiten, maar men zal moeten afwachten, wat ervan wordt; ook Eugen Bosschaerts met zijn ‘Burgerluitjes’ heeft wel iets te zeggen; zij het nog weinig overtuigend. En voorts is de poëzie van Tergast, Jan d'Haese, Freek van Leeuwen, Mok, Van Nattum, Paul Rogghé, E. den Tex en Paul Vlemminx een staalkaart van vele mogelijkheden om behoorlijk te dichten, zonder dat men boven het gemiddelde uitstijgt.

M.t.B.