Joseph Roth overleden

Volgens een bericht van de Pariser Tageszeitung is Joseph Roth op 45-jarige leeftijd te Parijs overleden in het ziekenhuis Necker, alwaar hij sinds korte tijd wegens longontsteking was opgenomen.

Dit bericht zal ook hier te lande vele lezers van zijn boeken smartelijk treffen, daar hij van de Duitse emigrantenschrijvers een der bekendste en meest gewaardeerde was. Reeds voor de politieke verhoudingen hem dwongen buiten Duitsland en later ook buiten zijn geboorteplaats Oostenrijk zijn heil te zoeken, verbleef hij in het buitenland en had hij literaire naam gemaakt. Hier werd hij het eerst in ruime kring bekend door zijn roman Hiob, ook vertaald als Job in het Nederlands verschenen. Verder was Radetskymarsch een van zijn beste boeken en een onvergankelijk document van de verhoudingen in de oude Donaumonarchie tot in de wereldoorlog.

Zijn boek Die hundert Tage, een beeld van de episode uit Napoleons leven tussen Elba en St. Helena, is vertaald als feuilleton in ons blad verschenen.

Joseph Roth is in 1894 te Schwabendorf geboren. Hij studeerde te Wenen germanistiek, maar vertrok in 1916 als vrijwilliger naar het front. Hij werd in Rusland krijgsgevangen, doch wist te ontvluchten, waarvan hij een beschrijving gaf in Die Flucht ohne Ende.

Na de oorlog werd hij journalist en was o.a. verbonden aan de Frankfurter Zeitung.

Sedert 1925 woonde hij in Frankrijk, maar ook in Amsterdam verbleef hij veel en was hij een bekende figuur. Van zijn werken noemen wij nog, nadat de bekendste hierboven reeds vermeld zijn, Hotel Savoy, Juden auf der Wanderschaft, Panoptikum, Der Antichrist, Rechts und Links.