Nieuwe uitgaven

Victor E. van Vriesland, Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle Eeuwen (De Spieghel, Amsterdam 1939).

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]