Bunning en Bordewijk in De Gids

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.]