Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat

12 februari 1938

Amice

Je hebt mij destijds toegezegd, dat de foto van mijn artikel in KKK omgaan zou worden voldaan aan het bureau, dat hem geleverd had. Blijkens den brief, dien ik heden ontving, is dat niet geschied. Zou je het alsnog omgaand even in orde willen maken?

m.v. gr.

t.t. Menno ter Braak

Origineel: ? Laatst bekende eigenaar: M. van Loggem. Brief na diens overlijden geveild bij Bubb Kuyper, Auction Sale of Books, Prints and Manuscripts No.29, 1725, p. 197, 2 en 3 december 1998.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie