Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 20 november 1933

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176

20/XI 1933

Zeer geachte Heer ter Braak,

'k Zal Uw beoordeeling in de N.R.C. aan Ortega sturen. Dat zal hem genoegen doen. Het is een goede aanleiding voor mij om in Sp. de aandacht op onze ‘jongeren’ te vestigen 'k sprak daar reeds over met m'n vriend Guillermo de Torre voor den nieuwen editie van zijn ‘Literaturas europeas de avantguardia’ (Madrid 1925). De nieuwe druk zal ik onmiddellijk bij verschijnen ook in het Nederl. laten verschijnen. Misschien kunt U, die er ‘in’ bent een aperçutje van de Nederl. jongere auteurs der ‘avantgarde’ geven? De Torre kent uitstekend Fransch, ik zou U met hem in corresp. Kunnen brengen (Hij schrijft op 't oogenblik in ‘Luz’ een reeks artikelen over Den Haag die een magnifiek staaltje van Sp. modernen stijl zijn. Hij is deze weken onze gast geweest zooals U weet). Ik zal hem een voorloopig berichtje sturen, bericht U me dan maar eens hoe U er over denkt.

Dit ter slechting der ‘taal-barrieres’

Met m'n groeten,

Gaarne Uw J. Brouwer

P.S. m'n ‘Kronieken’ zijn verschenen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie