Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 11 december 1933

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176

11/XII 1933

Zeer geachte Heer ter Braak,

'k Kreeg bericht van m'n vriend de Torre dat er in zijn boek een plaats zal worden ingeruimd voor de mod. ned. litt. Nu wacht ik eerst maar tot hij U geschreven heeft, op 't oogenblik zijn ze in Sp. geheel met de politiek bezet.

M'n dank voor de plaats die in het Vad. is gegeven aan m'n ‘Kron. v. Sp. Soldaten’. Is het verslag van Uw hand?

In verband met den tentoonstelling te Brussel bij de herdenking van Doña Isabel Clara Eugenia, de dochter van Ph. II en landsvrouwe der Nederlanden, zou ik een feuilleton willen schrijven dat wellicht beter in de N.R.C. kan komen. Aan wien moet ik het dan sturen? (afmeting: flink feuilleton zondagmorgenblad bv.)

Ik dank U bij voorbaat voor Uw inlichting.

Met Hoogachting groetend,

Gaarne Uw J. Brouwer

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie