Carry van Bruggen
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Laren, 16 januari 1928

Poor boy -, ik bedoel: Waarde heer ter Braak -,

is het heusch zóó'n corvee? ‘Om mijn belofte gestand te doen.’ O neen, ik lees al beter: de aankondiging is het gestand-doen der belofte. Alzoo: Morgen Dinsdag. Woensdag kunt u niet. Donderdag kan ik niet. Kunnen we Vrijdag beiden? Kom dan Vrijdag koffiedrinken. Schrijf mij hoe laat aan het Larensch stationnetje - elk kwartier een trammetje uit Hilversum, (spoorweg oversteken, vlak bij station) - dan haal ik U even af. Goed?

Carry Pit

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie