Cola Debrot
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 3 september 1934

Beste Menno,

Het plan van een speciaal Forumnummer lijkt mij prachtig. Ik hoop maar dat het door kan gaan. Dat ik mijn novelle zoo graag als boekje wilde zien verschijnen, kwam voornamelijk omdat ik het eens in z'n geheel wilde zien. Als het speciaal nummer zou doorgaan, zou mijn wensch al in vervulling zijn gegaan. Binnen een maand ga ik weer flink aan het schrijven. Het Het Hart vol Streken afmaken, en dan met een nieuw ding beginnen waarvan ik zoo min of meer de gegevens al bij elkaar heb. Mocht het speciale nummer niet doorgaan, dan zou toch de gedeeltelijke of geheele verschijning van mijn [?] in october mij een groot pleizier verschaffen. Niet alleen om er cent[?], die ik zal kunnen gebruiken. Wij hebben hierover weleens meer gesproken, over het zichzelf gedrukt zien. Mocht je iets gehoord hebben van de Vlaamsche Redactie, laat het mij dan s.v.p. even hooren, een paar woorden maar. Ik begrijp zeer goed, dat je het verschrikkelijk druk zult hebben. Na de 25ste hoop ik jullie hier te zien, jullie moeten het zeker doen!

Hartelijke groeten voor jullie beiden

je Cola

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie