N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak

Davos, 24 november 1929

Davos 24-11-29

Pension Rychner

 

Beste Menno,

Bijgaand vind je in deze brief een circulaire met een beroep op je mede werking voor het ‘Critisch Bulletin’, dat toegevoegd zal worden aan de ‘Stem’. Ik schrijf hier persoonlijk nog het een en ander bij en hoop zeer dat je aan het goede doel zult mede werken. Het ontstaan ervan is een gevolg van wat ik destijds in dat interview in ‘Den Gulden Winckel’ gezegd heb over de wanorde in onze letterkundige kritiek, die er van jaar tot jaar niet op vooruit gaat, terwijl er toch ontegenzeggelijk een aantal critici zijn op wie men zich verlaten kan. Van Loghum ging op die uitlating in en dit tijdschrift en dit tijdschrift wil dus een stap in de richting van meer gecentraliseerde en overzichtelijke, buitendien van voor alles onpartijdige kritiek zijn. Het is dus een tijdschrift met uitsluitend critische doelstelling, waar critiek op een zuiver en hoog plan gegeven moet worden door de besten, en dat onpartijdig en zoo volledig mogelijk orienteerend is. Men vindt er dan de beste uitgaven vnl. besproken, en wel door menschen op wie men zich zoo te zeggen critisch verlaten kan. Het belangrijkste zal er worden aangewezen en het in schijn belangrijke gesignaleerd. Wij hopen den lezer zoodoende meer steun te geven bij de keuze van wat hij leest en vooral ook zijn geschokt vertrouwen in de letterkundige kritiek weer te versterken. Ik hoop van harte dat je bereid bent tot het slagen hiervan mee te werken en zou het prettig vinden omgaand je toezegging te mogen ontvangen. Zou je voor het eerstkomende nummer een bespreking op je willen nemen. Ik zou je willen voorstellen een bespreking van Juli 1914 van Ludwig. Geef me eventueel op wat je liever zoudt willen bespreken; ik zorg dan dat een en ander je toegestuurd wordt. De copy zou ik graag voor 10 Dec willen ontvangen. Bij voorbaat dank.

Hoe bevalt het je op het Lyceum? Het is een aardige school, ik veronderstel dat je je er wel thuis voelt. Geef je Ned. en Gesch?

Met mij gaat het best. Ik mis overigens het onderwijs zeer, maar hoop daarvoor vergoeding te vinden in letterkundig werk; voor oorspr: werk blijft als je druk vertaalt echter niet veel tijd over. Beste groeten, mede aan den heer Schrijver, collega's en den heer Reiveilo

van je

Nico

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie