N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak

[Zuoz], 20 augustus 1931

20/8-'31

 

Amice (ik schrijf de term met tegenzin maar wat moet ik anders doen, zoolang je dat verwijt van unfairheid van kracht laat blijven?)

Mag ik met het oog op het, misschien in october al verschijnende critiek- en essaynr, spoedig je stuk over de Americaanse critiek ontvangen.

Graag ook binnenkort, met het oog op de plaatsruimte zoo beknopt mogelijk (tenzij noodzakelijke beschouwingen persé meer plaats vergen), de besprekingen van Bernanos en Askanasy.

tt. Donkersloot

 

Origineel, Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie