Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken (Amsterdam C.)

Eibergen, [19 juli 1935]

Weleerw. Heer

In verband met Uw strijd tegen de onzedelijkheid en de verwording der tijdschriften veroorloof ik mij UEd eenige afbeeldingen van ware moraal toe te zenden, waaruit blijkt, dat op het platteland nog eerbaarheid heerscht.

met hoogachting

pastoor Braakmans

parochie Olden-Eibergen

<No. 1 Toenadering en Schalks verweer>

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie