Anton van Duinkerken
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 3 februari 1937

Amsterdam, 3 Febr. 1937

 

Amice Ter Braak

voor een artikel over Nieuwe Litteratuur en Religie zal ik zorgen. Ik hoop je deze week nog de kopij te zenden. Daar ik echter aan een boek werk, en de capita niet gaarne met ander werk onderbreek, kan het iets later worden, doch niet later dan 15 Febr.

Hartelijke groeten tt.

Anton van Duinkerken

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie