Briefwisseling Menno ter Braak - Jan Engelman

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman

Rotterdam, 22 december 1931

Rotterdam, 22 Dec. 1931

 

Beste Engelman

Natuurlijk ben ik er evenzeer als du Perron voor, dat jij een stuk over Koch schrijft! Die combinatie lijkt me zelfs zeer gelukkig. Ik informeerde alleen bij Hannema (directeur van het Mus. Boymans), of hij eventueel een stuk over K. Kon schrijven, waarop hij mij zei ‘er eens over te zullen denken’. Ik zou n.l. in ieder geval een stuk over K. hebben, en ben zeer verheugd, dat jij het wilt doen. Voor de goede orde schrijf ik den heer Hannema, dat wij een artikel ontvangen hebben, zoodat hij zich geen moeite meer hoeft te geven, ‘er over na te denken’ en jou ‘monnikenwerk’ wordt bespaard. Welk laatste mij als anti-papist dient te verblijden...

Je critiek zie ik met belangstelling tegemoet. Je zou me een groot genoegen doen door mij een exemplaar van de N.E. naar Eibergen op te zenden; ik kan het nummer hier anders niet machtig worden. Wat de critiek op het boek zelf betreft: daarover liever na verschijnen. Een verwerpend stuk is mij even lief als een aanvaardend, als het maar geen o.h. troef is, zooals op den huidigen dag meer en meer gebruikelijk schijnt te worden. Het lijkt me echter niet waarschijnlijk, dat jij ook al met het charitaslampjes zult gaan loopen en ik denk, dat je bezwaren van ander gehalte zullen zijn dan van St. Helmannus. Overigens: laten wij elkaar toch gerust vijandig behandelen! Wij staan toch ook tegenover elkaar en hebben dus geen andere keuze. Ik meen, dat we elkaars werk met respect en belangstelling kunnen volgen zonder het op één punt eens te zijn. In het ‘Démasqué’ heb ik ook een kapitteltje gewijd aan je ‘Ambrosia’-gezang, waarover ik geen instemming van je verwacht; maar ik hoop toch, dat je desalniettemin de intentie zult kunnen waardeeren. (vijandig).

Ik had gehoopt, je Zondag bij Bloem te ontmoeten en had ook pogingen in het werk gesteld, zulk een rendez-vous te organiseeren; maar je scheen niet bereikbaar te zijn, althans Bloem had geen antwoord van je gekregen.

Een volgende maal?

H.gr., tt.

Menno ter Braak

 

tot 1 Jan. adres: Eibergen

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie