Briefwisseling Menno ter Braak - M. Frenkel

M.B. Frenkel
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

24 december 1933

24/12-'33

Hooggeachte Heer,

Hierbij zend ik U nog enkele verzen, waarvan wellicht iets kan worden geplaatst in ‘Forum’.

Hoogachtend,

MB Frenkel

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie