L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 21 maart 1928

Amsterdam, 21 Maart '28

 

W.M.

Ingesloten doe ik je een schrijven toekomen van onze hardnekkige vrienden in Amerika, die mij voor den secretaris der Liga blijven houden. Wil je dat even afdoen? Ik heb er de gegevens niet voor. Tevens ontving ik een brief van een Leidsch lid, die mij een volledige lijst vroeg, van belangrijke buitenlandsche litteratuur over onze hobby. Ik heb geantwoord dat wij van een dusdanig overzicht een punt van bespreking zouden maken op de eerstvolgende redactievergadering. Het lijkt mij wel iets om in het blad te publiceeren. Overigens verwees ik naar de a.s. verschijning van Cinema Militans. Van de i10-artikelen, die langzamerhand legendair beginnen te worden, kon ik uit den aard der zaak niets meedeelen.

Tot spoedig ziens

tt

Jordaan

 

PS Noteer je even m'n nieuwe adres?

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie