G.A. van Klinkenberg
aan
Menno ter Braak

Zeist, 2 juli 1928

Zeist, 2 Juli, 1928

 

Amice,

Laat mij je hartelijk gelukwenschen met het verwerven van den doctorshoed en je bedanken voor de toezending van je dissertatie. Gaarne zou ik naar Amsterdam gekomen zijn, maar het laboratoriumwerk houdt mij aan de ketting, aangezien ik op het oogenblik met een speciaal onderzoek van de prof. bezig ben. Je proefschrift maakt een zeergeleerden indruk. Voor zoover ik het gelezen heb en voor zoover ik er over oordeelen kan ben ik het wel met je standpunt eens, de middeleeuwsche gemeenschap was ongetwijfeld evenveel ‘staat’ als ‘kerk’, een kerk-staat of een staat-kerk, zooals je wilt.

Merkwaardig is het naïve anachronisme der duitsche ‘nationalisten’!

Neem met dit eerste blijk van belangstelling genoegen, hoewel ik over je stelling XV (Moholy-Nagy) wel het een en ander te zeggen zou hebben is het mij vanavond te warm voor een wijsgeerige discussie.

Met beste groeten

G.A. van Klinkenberg

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie