Briefwisseling Menno ter Braak - Albert Kuyle

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 15 november 1927

15 November 27.

Menno ter Braak

Den Texstraat 31B

AMSTERDAM

Amice,

Je brief betreffende Nu en De Vrije Bladen en De Gemeenschap met zeer veel interesse gelezen. Wat die voorstellen van jou betreft... je weet natuurlijk evengoed als ik dat zoon samensmelting, alle zakelijke moeilijkheden een oogenblikje daargelaten niet zoo erg makkelijk zou zijn. Ik vrees dat daar heel serieus over zou gepraat moeten worden en dat er alleen waarborg voor het wegblijven van verschrikkelijke keet zou te vinden zijn in een op alle gebeurlijkheden berekend contract. Ik zal echter met enorm veel belangstelling het vervolg van je werkzaamheid in deze richting vernemen.

Wat de uitgave van je film-essays betreft: in principe, ik zei dat meen ik, reeds, zijn wij tot deze uitgave bereid. Maar... Er is een belangrijk aantal lien dat het reeds WEET. Die hebben buitenlandsche boekjes en genoeg pedanterie. Een ander gedeelte interesseert zich niet. De aspirant-koopers zitten natuurlijk in de filmliga. Best. Maar dan zou jij ook mee moeten werken om deze koopers te recruteeren. Joris Ivens moet dan maar eens een origineele te projecteeren reclame bedenken, die op alle afdeelingsavonden kan worden vertoond. Dat mag de Liga toch voor zoon eminente kracht als jij bent wel doen!

Begin nu met me de bundel te sturen, want ik bezit lang niet alle copie die je noemt, en heb ook niet alles gelezen. Schrijf ook welke illustraties je er in zou willen zien, en waar de cliches daar voor kunnen gevonden worden. Veel plaatjes maakt zoon boek aantrekkelijk, maar als je deze cliches moet laten maken is er geen sprake van een fatsoenlijke exploitatie. Honderd gulden cliches is werkelijk niets. Je zou ze dus moeten aanwijzen waar ik ze kan vinden en ik zal dan trachten ze te leenen. Voor die uit Filmliga zal dit geen bezwaar zijn, en misschien staan er ook goede in buiten en binnenlandsche filmtijdschriften.

Schrijf me hier even over, of spreek een goed uur af voor een onderhoud in een Amsterdamsche kroeg, maar dan smiddags tusschen twee en vijf.

Titel zou zeker Hollandsch moeten zijn en zeer pakkend.

je Albert Kuyle

dir. v.d. uitg. De Gemeenschap

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie