Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak (Tiel)

Utrecht, 16 september 1929

Beste Menno,

Zoojuist kom ik van m'n reis terug, en vind op de rommeltafel van ‘de Gemeenschap’ een oude briefkaart van je, over twee exx. ‘Hart zonder land’ - Nu wilde ik even van je horen of je er nog behoefte aan hebt, of reeds inmiddels in het bezit bent van genoemd adresboek. Zoo niet, dan zal ik je gaarne zoo spoedig mogelijk genoemde adresboeken oftewel bijbels toezenden. En wanneer krijg ik nu jouw manuscript te zien?

Beste groeten.

t.t.

Lou Lichtveld

 

Kom je ook eens hier aan ter ondertekening van het contract ‘Cinema’ dat allang klaar ligt?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie