Emmy van Lokhorst
aan
Menno ter Braak

[8 februari 1927]

8 Febr.

 

Beste Menno

Wat hartelijk van je, dat zoo gauw even te schrijven. Zoo iets vind ik bijzonder prettig. Ik kan het compliment retourneeren betreffende je stuk in I10 dat veel waardeering vond.

Valt Berlijn mee? Ik ken het niet en heb dus eenige grootsche voorstelling omtrent bv. het nachtleven daar, waarvan je mij een suggestief kaartje zond!

Menno, denk je nog eens aan de Vrouwen pag. van de Telegraaf? Ondergeteekende beveelt zich beleefd in uw belangstelling aan.

Net kreeg ik Henny's Paradise Regained. Ik kan me niet bij de band neerleggen maar de inhoud is een dierbaar bezit.

Volgende week verhuizen wij naar de Saxen Weimarlaan 56III, een grooter huis, Goddank. Alleen niet het mooie uitzicht van hier. Op 't oogenblik is het Slatuinenpad middelpunt van graven (werkwoord) voor toekomstig bouwen.

Dick's indrukken van het Telegraafleven zijn zeer gemengd. Soms is hij zeer tevreden, dan wil hij over twee maanden weg. Ik weet niet wat ik hem moet aanraden, jij? Zijn studie gaat voor alles, vind ik.

Dag Menno, laat eens iets hooren.

Wim zendt je zijn hartelijke groeten

So do I.

Emmy

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie