Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)

Amsterdam, [voor 27 januari 1927]

Beste Menno,

voorloopig in haast alleen dank, en bericht van goede ontvangst van aangeteekenden brief en kaart. Sinds enkele dagen weer hier - het gaat redelijk wel, maar voel mij nog niet heelemaal hersteld - al weet ik eigenlijk ook niet hoe dat gevoel is.

Verheugen ons dat je Picard (groet hem!) intusschen ontmoet hebt - i 10 ontvangen hebt en tevreden bent. Een proef Metropolis krijgt je w.s. En je vergeet niet dat ik in een der volgende nrs ook graag nog voor andere rubrieken een artikel van je wil hebben? Ik schrijf je nog uitvoeriger later - nu alleen dus paar regels.

Groet event. bekenden, heb het goed in Berlijn,

veel groeten en hand van ons beiden

Arthur

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie