Menno ter Braak
aan
Arthur Müller Lehning (Westkapelle)

Zeist, 13 augustus 1929

B.A.

Schandelijk lang heb ik gezwegen, terwijl er velerlei geschiedde. Zoo gaat het meestal. Je briefkaart ontving ik hier in Zeist, waar ik thans voorloopig zit te werken (o.a.) en eindelijk tot de laatste bladzijden van het Carnaval ga naderen.

Zag ik je eigenlijk nog na mijn ambtsaanvaarding te Zaltbommel? Ook dat is weer achter den rug: het beviel me best voor drie maanden en met mooi weer. Voor de eeuwigheid en in den winter zou het wat anders geweest zijn. Wel heeft het me natuurlijk verschrikkelijk opgehouden. In Tiel deed ik mijn a.s. vrouw op, zooals ik je per kaartje liet weten (dit onanarchistisch sacrament niet op mijn wensch; maar ik ben niet dogmatisch in die dingen). Zij is juist aan het gymnasium ontstegen en heeft haar eigenlijk woonoord in Zeist, jou niet onbekend meen ik. Roel Houwink vliegt hier als vleermuis en predikant gekruist rond, maar groet niet of weinig. Henny heb ik juist opgespoord in een pension. Het is hier in de bosschen lieflijk, maar er wonen ontzettend veel oude dames, die zich ook vertoonen langs den openbaren weg.

De laatste i10 ontving ik. Jammer, dat het ter ziele is; het was tenminste wat berucht. Er zit toch ook voor mij een stuk leven in, verzwagerd met de film.

Wat voer je uit in Westkapelle? Schrijven? Toch geen propaganda? Zijn er daar ook anarchisten onder de boeren? Groeit je aanhang of ben je langzamerhand tot het meer katterige individualisme overgegaan, waartoe ik steeds geleidelijker overhel?

Ik trek in Sept. naar Rotterdam, waar ik aan het Rotterdamsch Lyceum ben benoemd. Adres wordt daar: N.Binnenweg 131. Mijn school is vlak tegenover de Handelshoogeschool. Huwen zal, zonder tegenspoed, binnen afzienbare tijd plaats vinden.

Dirk zit op dit oogenblik in Montigny; ik sprak hem nog kort geleden. Hij maakt het best, maar produceert niet veel. Teeken van geluk.

Aanloopen zal moeilijk gaan, als je in Zeeland blijft zitten! Kom liever eens naar A'-, R'dam of Zeist.

Hartelijke groeten, ook aan Charley, van

je Menno

 

Origineel: Erven Arthur Lehning

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie