N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Tiel, 25 januari 1928

Tiel 25 Jan. 1928

Amice,

Je hebt ons er Zondag aan herinnerd dat je den 26en jarig bent en dus zal het je niet verwonderen dat we dit jaar deze feestdag niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan. Namens tante C. ook wensch ik je van harte aller goeds voor het komende jaar, zoo mogelijk ook dat zesde Zintuig van Marsman (uit de Rotterdammer van jl. Zaterdag) waarmee je dan het ‘magisch, orphisch fluidum’ der poëzie zult kunnen waarnemen en je tegenover anderen er op kunt beroemen dat je dit esoterisch mysterie met je esoterisch zintuig op esoterische wijze hebt benaderd. Me dunkt met deze wensch kun je het voorloopig doen. Maar ik vrees dat je dan wordt ‘De man, dien niemand kent.’ Dit laatste is de titel van dat boekje door Tony de Ridder vertaald (de Amerikaansche schrijver is Bruce Barton). Ik meen me te herinneren dat een van jullie drieën deze titel wilde weten. Je moeder heeft mij die gemeld en schreef tegelijk dat je vader dezer dagen weer meer last van zijn been heeft. - De doktersfamilie is vanmiddag per auto naar Amsterdam gegaan, misschien heb je ze nog wel ontmoet.

Met vr.gr. ook van tante C.

H.

Oom Nico

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie