Menno ter Braak
aan
B. Roest Crollius (Den Haag)

Den Haag, 10 april 1935

10 April 1935

Pomonaplein 22 den Haag

 

Zeer geachte Heer Roest Crollius,

Inderdaad heb ik lang gewacht met U te antwoorden, aangezien ik het op de courant zeer druk had.

Uw verhaal ‘kroniek van een Jeugdzonde’ heeft stellig zeer goede kwaliteiten, maar op pagina 19 keldert het mijns inziens volkomen. In dezen vorm kunnen wij het dus stellig niet gebruiken. Zou U er niets voor voelen het stuk om te werken en het mij dan nog eens ter beoordeeling toe te zenden?

Uw tweede verhaal is mij veel te bewust literair. Ik stel het absoluut beneden de ‘Kroniek’. Dit laatste is slechts een persoonlijk oordeel, want ik zal de schets zoo spoedig mogelijk doorzenden evenals de gedichten.

Met vr.gr. en hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie