B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Den Haag, 21 september 1935

21 September 1935 Den Haag.

Zeer Geachte Heer,

Gaarne vernam ik of bijgaande novelle voor opname in Forum in aanmerking komt.

Hoogachtend,

B. Roest Crollius

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie