A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak

Bergen N.H., 30 juli 1935

Bergen. N.H.

Juli. 30.'35.

 

Dinsdag

 

Beste Menno,

Welbedankt voor je zeer interessant stuk over Vondel. Het is toch wel toevallig, dat ik eergisteren voor het eerst in vele jaren Pascal's Pensées weer ter hand nam, ditmaal met het voornemen hem in de eerstvolgende weken grondiger te gaan lezen dan ik vroeger deed. Ik behoor tot de vele Hollanders, die hun Vondel heel slecht kennen, maar Milton ken ik nogal goed en dat is tenminste een excuus om aan V. vrijwel voorbij te gaan. Je tegenstelling van V.'s en Pascal's Katholicisme lijkt mij treffend juist. De creatieve stimulans gaat vanaf de Renaissance toch sterker van het Protestantisme uit (Nietzsche, Bach), niet omdat 't het Protestantisme is, maar omdat het een onderweg zijn beteekent naar de mensch, die zich niet meer veilig stelt - als Beethoven.

Eddie schrijft mij, dat hij in Augustus misschien in Holland komt. Ik hoop hem dan nog hier te zien.

Hart.gr., ook aan Ant

van je Jany

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie