Menno ter Braak
aan
Arthur van Schendel (Italië)

Den Haag, 9 juli 1937

Den Haag, 9 Juli '37

Beste Van Schendel

Hartelijk dank voor je briefje over de ‘Christenen’. Ik was zeer blij met je oordeel. Inmiddels heeft zich prompt voltrokken, wat je voorspelde: de Nederlandsche pers heeft zich al op het arme boek geworpen, en er den banvloek over uitgeproken. Koor: Avondpost, Utrechtsch Dagblad (Ritter), De Tijd, De Maasbode, ... De Standaard. Alleen in de N.R.C. heeft Vestdijk er een zeer ingenieus artikel aan gewijd.

Het deed mij ook genoegen van je vrouw te horen, dat zij dezelfde associaties had gehad bij het zien van ‘Mr Deeds goes to town’. De analogieën zijn dan ook wel zeer opvallend, bij alle verschil in stijl en niveau. Juist daarom vond ik de analogie zoo merkwaardig.

Als de Italianen eindelijk eens ophouden zich met Spanje te bemoeien, komen wij zeker het volgend jaar naar Sestri. Aangenomen natuurlijk, dat het ons financieel mogelijk is. Wij verheugen ons er maar vast op.

hart. gr., ook aan je vrouw

en van de mijne

je

Menno ter Braak

Ik ben zeer benieuwd naar ‘De Grauwe Vogels’!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie