Briefwisseling Menno ter Braak - C.L. Sciarone

Menno ter Braak
aan
C.L. Sciarone

Den Haag, 19 oktober 1934

Secretariaat

Pomonaplein 22 den Haag

19 Oct. 1934

Aan den WelEd. Heer

den Heer C.L. Sciarone

Begoniastraat

den Haag

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat, van de door U ingezonden gedichten, het vers ‘De Oud-Officier’ zal worden geplaatst. Vermoedelijk echter niet eerder dan Januari of Febr., daar het december-nummer een speciaal-nummer zal zijn.

De beide andere gedichten gaan dus hierbij terug.

Namens de Redactie

Met de meeste Hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie